Privacybeleid
WELKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT?
Door gebruik te maken van de diensten van Laila Maftah Photography ​kunnen je persoonsgegevens worden verwerkt en/of doordat u bij het invullen van een contactformulier deze gegevens aan haar hebt verstrekt.  Laila Maftah Photography kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Foto’s
Van uw klanten/gasten op uw feest of evenement kunnen volgende gegevens verwerkt worden :
– Foto’s
WAAROM Laila Maftah Photography UW GEGEVENS NODIG HEEFT
Laila Maftah Photography verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Laila Maftah Photography uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit fotografische dienstverlening.
​HOE LANG Laila Maftah Photography GEGEVENS BEWAART
Laila Maftah Photography bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.
DELEN MET ANDEREN
Laila Maftah Photography verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Laila Maftah Photography worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Laila Maftah Photography gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.
GOOGLE ANALYTICS
Laila Maftah Photography maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Laila Maftah Photography bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Laila Maftah Photography te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Laila Maftah Photography heeft hier geen invloed op.
Laila Maftah Photography heeft Google geen toestemming gegeven om via Laila Maftah Photography verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.
​iDRIVE
Laila Maftah Photography maakt gebruik van axc backup technologie voor het maken van een beveiligde backup van de foto’s. Dit is een service naar de klant toe. De foto’s worden gedurende 1 jaar bewaard in de backup voor het geval de klant de foto’s zou kwijtspelen. Na een jaar worden de foto’s verwijderd uit de backup.
​GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen.  Laila Maftah Photography zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
BEVEILIGEN
Laila Maftah Photography neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Laila Maftah Photography maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
We gebruiken technologieën van andere partijen voor de dienstverlening. Alle partijen waar we mee werken zijn in regel met de geldende privacy wetgeving. Indien gewenst, kan u een lijst krijgen met alle partijen waar we mee werken en waar en op welke manier uw gegevens er worden verwerkt.
​Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Laila Maftah Photography verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Laila Maftah Photography op via lailamaftah@hotmail.com.
​Laila Maftah Photography is als volgt te bereiken:
Postadres: Millenniumstraat 18, 8793 Sint-Eloois-Vijve
BTW nummer: BE0701954158
E-mailadres: lailamaftah@hotmail.com
Back to Top